Hanes

"Mae'r teimlad fy mod i'n profi dau beth hollol goes i'w gilydd ar yr un pryd yn deimlad y bydda' i'n ei gael yn aml. Mae gen i ddiddordeb o'r herwydd mewn darlunio sut mae pethau'n cyd-ddigwydd a'u cyflwr, a sut y byddwn ni'n eu sylwi ac yn eu dirnad. Mi fydda' i'n dechrau pob darn o waith drwy edrych ar yr hyn sydd o nghwmpas i drwy gil llygad; o wneud hyn wrth ddarlunio mae pethau a chanfyddiadau cyfarwydd yn trot'n graffigol ac yn cyfleu syniad ohonyn nhw eu hunain sydd y tu allan i'w realiti arferol.
Cefais fy ngeni yng Nghaerdydd yn 1972 a graddio o Goleg Canol Saint Martin's yn 1994, lle bûm i'n astudio Dylunio Theatr.
"Ar ôl graddio, fe arhosais yn Llundain i weithio ym myd y theatr. Yn 2002 fe symudon ni, y fi a'm teulu ifanc, i Gymru a dechrau creu core o'm gwaith fy hun. Ar hyn o bryd rydw i'n byw ac yn gweithio yn Llannefydd, Sir Gonwy ac yno mae fy ngweithdy."

Gwobrau

Grant Prosiectau Bychain Cyngor y Celfyddydau, 2011

Oriel

Represented by Ffin y Parc.

Lle Gwaith

Llannefydd, Cymru.

Ei Gwaith


Parameters

  • Y Ffi: £100
  • Bandwith: canolig
  • Latency: un mis

Gwybodaeth Bellach

gwefan yr artist
Helfa Gelf

Back